Liên hệNgay

gymyogasoft.com

Bảng giá phần mềm GYMYOGASOFT

BRONZE (ĐỒNG)

3.000.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt / Anh
 • Điểm danh: Nhận diện bằng hình ảnh
 • Công cụ điểm danh: Thẻ mã vạch, Vân tay hội viên, Thẻ cảm ứng từ.
 • Tạo bảng giá thời gian: Có
 • Tạo bảng giá số lần tập: Có
 • Quản lý học viên: 13 biểu mẫu thống kê tình trạng học viên (tiềm năng, hết hạn, sắp hết hạn, bảo lưu, ...) 
 • Quản lý tài chính: Thống kê tổng hợp và chi tiết (theo bảng giá, theo ca trực, hv đăng ký mới, hv gia hạn, ...)
 • Phân quyền: Tổng quản lý, Quản lý, Lễ tân
 • Nổi bật: 02 màn hình độc lập
 • Xem lại quá trình tập HV: Có
 • Cảnh báo thẻ hết hạn: Có
 • Thông báo sắp hết hạn: Có
 • Quản lý nợ/ trả nợ HV: Không
 • Tích lũy điểm hội viên: Không
 • Quản lý huấn luyện viên: Không
 • Quản lý nhân viên CSHV: Không
 • Quản lý bán hàng: Không
 • Tích hợp truy cập cửa: Không
 • Chỉnh sửa theo yêu cầu: Không
 • Xuất Excel báo cáo: Có
 • Hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng

SILVER (BẠC)

7.000.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt / Anh
 • Điểm danh: Nhận diện bằng hình ảnh
 • Công cụ điểm danh: Thẻ mã vạch, Vân tay hội viên, Thẻ cảm ứng từ.
 • Tạo bảng giá thời gian: Có
 • Tạo bảng giá số lần tập: Có
 • Quản lý học viên: 13 biểu mẫu thống kê tình trạng học viên (tiềm năng, hết hạn, sắp hết hạn, bảo lưu, ...) 
 • Quản lý tài chính: Thống kê tổng hợp và chi tiết (theo bảng giá, theo ca trực, hv đăng ký mới, hv gia hạn, ...)
 • Phân quyền: Tổng quản lý, Quản lý, Lễ tân
 • Nổi bật: 02 màn hình độc lập
 • Xem lại quá trình tập HV: Có
 • Cảnh báo thẻ hết hạn: Có
 • Thông báo sắp hết hạn: Có
 • Quản lý nợ/ trả nợ HV: Không
 • Tích lũy điểm hội viên: Không
 • Quản lý huấn luyện viên: Không
 • Quản lý nhân viên CS: Không
 • Quản lý bán hàng: Không
 • Tích hợp truy cập cửa: Không
 • Chỉnh sửa theo yêu cầu: Không
 • Xuất Excel báo cáo: Có
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng

GOLD (VÀNG)

25.000.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt / Anh
 • Điểm danh: Nhận diện bằng hình ảnh
 • Công cụ điểm danh: Thẻ mã vạch, Vân tay hội viên, Thẻ cảm ứng từ.
 • Tạo bảng giá thời gian: Có
 • Tạo bảng giá số lần tập: Có
 • Quản lý học viên: 19 biểu mẫu thống kê tình trạng học viên (tiềm năng, hết hạn, sắp hết hạn, bảo lưu, ...) 
 • Quản lý tài chính: Thống kê tổng hợp và chi tiết (theo bảng giá, theo ca trực, hv đăng ký mới, hv gia hạn, ...)
 • Phân quyền: Tổng quản lý, Quản lý, Nhân viên, CSKH, Lễ tân
 • Nổi bật: 02 màn hình độc lập
 • Xem lại quá trình tập HV: Có
 • Cảnh báo thẻ hết hạn: Có
 • Thông báo sắp hết hạn: Có
 • Quản lý nợ/ trả nợ HV: Có
 • Tích lũy điểm hội viên: Có
 • Quản lý huấn luyện viên: Có
 • Quản lý nhân viên CSHV: Có
 • Quản lý bán hàng: Có
 • Tích hợp truy cập cửa: Có
 • Chỉnh sửa theo yêu cầu: Không
 • Xuất Excel báo cáo: Có
 • Hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng

PLATINUM (BẠCH KIM)

100.000.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt / Anh
 • Điểm danh: Nhận diện bằng hình ảnh
 • Công cụ điểm danh: Thẻ mã vạch, Vân tay hội viên, Thẻ cảm ứng từ.
 • Tạo bảng giá thời gian: Có
 • Tạo bảng giá số lần tập: Có
 • Quản lý học viên: 19 biểu mẫu thống kê tình trạng học viên (tiềm năng, hết hạn, sắp hết hạn, bảo lưu, ...) 
 • Quản lý tài chính: Thống kê tổng hợp và chi tiết (theo bảng giá, theo ca trực, hv đăng ký mới, hv gia hạn, ...)
 • Phân quyền: Tổng quản lý, Quản lý, Nhân viên, CSKH, Lễ tân
 • Nổi bật: 02 màn hình độc lập
 • Xem lại quá trình tập HV: Có
 • Cảnh báo thẻ hết hạn: Có
 • Thông báo sắp hết hạn: Có
 • Quản lý nợ/ trả nợ HV: Có
 • Tích lũy điểm hội viên: Có
 • Quản lý huấn luyện viên: Có
 • Quản lý nhân viên CSHV: Có
 • Quản lý bán hàng: Có
 • Tích hợp truy cập cửa: Có
 • Chỉnh sửa theo yêu cầu: Có
 • Xuất Excel báo cáo: Có
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng

Quy trình triển khai phần mềm

Trong các bước cơ bản của quy trình này, chúng tôi cần chuyên môn & góp ý từ bạn để cùng nhau tạo ra trải nghiệm vượt mong đợi cho khách hàng của bạn & tăng doanh số.

.


Phân tích nhu cầu

Gymyogasoft xác định những chỉ số KPI cụ thể đo lường thành công để đảm bảo lợi nhuận trên chi phí đầu tư cho bạn qua khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, kênh truyền thông và tương tác người dùng.
 

1

Xây dựng định hướng

Chúng tôi phác thảo sơ bộ hình ảnh nhận diện bạn muốn hướng tới và tạo câu chuyện để kết nối với mục tiêu đặt ra. Sau đó, chuyển thành hệ thống giải pháp, yêu cầu kỹ thuật, các nhân sự chủ chốt và lên kế hoạch thiết kế phần mềm.
 

2

Thiết kế giao diện

Gymyogasoft thiết kế sử dụng linh hoạt các thiết bị đo lường trải nghiệm người dùng (UX), thiết kế giao diện người dùng (UI), thiết kế tùy biến để tạo ra bộ phần mềm thông minh mang đậm dấu ấn thương hiệu bạn.
 

3

Lập trình viết code

Chất lượng phần mềm ứng dụng trên các thiết bị di động đều đạt chuẩn về  tùy biến và vận hành ổn định nhờ đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm.
 

4

Hoàn tất bàn giao

Chúng tôi tin rằng cơ sở để công ty cung cấp phần mềm bàn giao phần mềm hoàn thiện cho bạn đến từ 2 yếu tố: hiểu rõ về bạn và hiểu rõ về khách hàng của bạn. Nhờ đó, góp phần nâng tầm và giúp thương hiệu bạn tỏa sáng.
 

5

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.